Category Archives: TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN PCCC

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 Tiêu chuẩn 7568-7:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng hoặc ion hóa trong các hệ thống báo cháy 2 TCVN 10544:2014 2014 Tiêu chuẩn ô ngăn […]

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 QCVN 02 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng 2 QCVN 05 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển […]