Category Archives: MẪU ĐƠN, TỜ KHAI

Mẫu đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC (theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP )

Nhấn chuột vào đây để tải mẫu đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC (theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP): clickhere A. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: – Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật (thành phần hồ sơ được nêu tại Mục B). – […]

Mẫu đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)

Nhấn chuột vào đây để tải mẫu đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP): clickhere I. Các ngành, nghề kinh doanh dịch vụ PCCC, bao gồm (Điều 9a Luật PCCC): (1) Tư vấn thiết kế về PCCC; (2) Tư […]