Category Archives: TÀI LIỆU

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 Tiêu chuẩn 7568-7:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng hoặc ion hóa trong các hệ thống báo cháy 2 TCVN 10544:2014 2014 Tiêu chuẩn ô ngăn […]

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 QCVN 02 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng 2 QCVN 05 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển […]

CÁC CHỈ THỊ VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 TTHC 2021 Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (Ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07, Ngày 04/5/2021) 2 2974/QĐ-BCA-C07 […]

CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 04/2021/TT-BLĐTBXH 2021 Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH Vv Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn […]

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 136/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 24/11/2020 Ngày có hiệu lực 10/01/2021 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và […]